Fotografija Voranc Vogel

Deževno, da strezni,
vroče, da razgreje duhove

Deževna noč na Ljubljanici v petek na ulice ni privabila veliko Ijudi. Prava gne-ča pa se je zbrala v Makalonci na mul-timedijskem projektu kolektiva Co-de.sign. Skupina, ki je znana po speci-fičnih oblikovalskih akcijah in break be-at večerih, je tokrat pripravila poseben kulturni dogodek z imenom GHB. GHB je relativno neznana droga - spodbuje-valec vznesenega razpoloženja - o ka-teri pa teče živahna debata na interne-tu. Zaslovela je kot napoj, ki ga proble-matični posameznik skrivaj zlije v pija-čo svoje žrtve in jo nato zlorabi. To av-torje prpjekta spominja na Balado o Ur-ški in povodnem možu in ustreza izbo-ru lokacije za ponavljajoči se črno-beli motiv molekulske zgradbe nevarne dro-ge, ki krasi nabrežje Ljubljanice na strani Makalonce in se sočasno lepo vklaplja v ambient Plečnikove arhitek-ture.
Hladen večer pa ni motil, ko so se v uličnem plesnem dvoboju pomerile vro-če latinskoameriške lepotice, še manj ko so se v varnem zavetju natrpanih lo-kalov zatresle obline trebušnih ple-salk.

Je.K.

Na makalonci je zaplesala Alja Shaar